Multimédia

Bourání cenových mýtů: zvýšila se reakce nakupujících na promoce?

Multimédia

Bourání cenových mýtů: zvýšila se reakce nakupujících na promoce?


Třetí mýtus, kterému se budeme věnovat v rámci našeho video seriálu „bourání mýtů o cenách a promocích“, souvisí s promocemi a reakcí nakupujících na ně. Reagují nyní nakupující více na promoce? Jak se v poslední době změnily promo aktivita a promo elasticita? Zjistěte to níže v našem třetím videu.


Informovanost spotřebitelů a jejich přehled o cenách je pochopitelná, protože jak u některých klíčových základních produktů tak u produktů, kterých si spotřebitel občas “”dopřává”” v předchozím roce vzrostla běžná a skutečná cena na regále. V regionu MEA více než polovina nakupujících vnímala ceny jako vyšší. Tento trend je částečně způsoben promočním prostředím, protože jsme na většině trhů zaregistrovali menší dostupnost promocí.

Když se podíváme na promoce, vidíme, že jak přetrvávají omezení každodenního života, tak se dlouhodobý promoční tlak ve východní Evropě a na trzích MEA výrazně snížil, protože výrobci ubrali na hloubce promo nabídek.

Nenechte mýty o cenotvorbě ovlivňovat vaše obchodní rozhodnutí.

Kontaktujte NielsenIQ a osvojte si všechna nová strategická pravidla cenové hry.

Při zkoumání elasticit promočních cen lze říci, že tyto zůstávají vysoké, podobně jako cenové elasticity ve výše uvedených oblastech. Zatímco kvůli menšímu počtu nákupů, vyskytující se vyprodanosti zboží, přehodnocení potřeb a omezenému rozpočtu se elasticity promočních cen před Covidem oproti „novému normálu“ na většině trhů mírně snížila nebo zůstala stabilní.

Proto je mýtus o tom, že elasticita promočních cen roste, protože spotřebitelé chtějí více ušetřit, vyvrácen.

Related videos
Related videos
Jak se v poslední době změnila cenová elasticita
Přiměl Covid spotřebitele, aby více porovnávali ceny?