ขับเคลื่อนอนาคตของอีคอมเมิร์ซ

คุณพร้อมสําหรับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในดิจิทัล คอมเมิร์ซ แล้วหรือยัง?

การเติบโตของออนไลน์กําลังทำให้อุตสาหกรรม FMCG เปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิง ด้วยผู้บริโภคกำลังปรับเปลี่ยนความคาดหวังของช่องทางการค้าปลีกใหม่ และตอนนี้ผู้บริโภคเริ่มผสมผสานการซื้อผ่านช่องทางร้านค้าออนไลน์และร้านค้าทางกายภาพ/ ออฟไลน์เข้าด้วยกัน

สําหรับผู้ผลิตและผู้ค้าปลีก FMCG การทําความเข้าใจแนวโน้มการสร้างอุตสาหกรรมอีคอมเมิร์ซเป็นสิ่งสําคัญอย่างยิ่งสําหรับการอยู่รอด

พิสูจน์ธุรกิจของคุณในอนาคตด้วยโซลูชันอีคอมเมิร์ซของเรา


เข้าสู่ยุคผู้บริโภค “เดี๋ยวนี้”

ปัจจุบันความสะดวกสบายเป็นแนวคิดการค้าปลีกมากกว่าช่องทางการค้าปลีก และอีคอมเมิร์ซกําลังตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นของผู้บริโภคเพื่อการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่รวดเร็วและไม่ยุ่งยาก ด้วยการขับเคลื่อนจากการแพร่ระบาดของ Covid-19 การค้าออนไลน์ยังคงได้รับการยอมรับที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากกลุ่มผู้บริโภคที่เมื่อก่อนไม่ได้เป็นผู้ใช้ช่องทางไม่บ่อยนักหรือเมื่อก่อนเป็นนักช้อปออฟไลน์อย่างเดียว – ปัจจุบันกลายเป็น “ผู้บริโภคที่ต้องการ เดี๋ยวนี้”

เพื่อให้เข้าใจผู้บริโภค “เดี๋ยวนี้” แบรนด์ของคุณต้องการข้อมูลเชิงลึก FMCG ที่เชื่อถือได้และแม่นยําทั้งออฟไลน์และออนไลน์เพื่อขับเคลื่อนกลยุทธ์ทางธุรกิจที่ประสบความสําเร็จ – ไม่มีที่ว่างสําหรับจุดบอด!

เพื่อสร้างความปกติใหม่ในขั้นต่อไป NielsenIQ ได้ระบุสามเสาประเด็นหลัก สําหรับแบรนด์ที่จะชนะในยุคของ “ผู้บริโภค เดี๋ยวนี้”

Infographic

“พฤติกรรมอีคอมเมิร์ซเปลี่ยนไปอย่างไรในช่วงการเทศกาลช้อปปิ้ง Double 11

พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนไปในประเทศจีนในช่วงเทศกาลช้อปปิ้ง “Double 11” ซึ่งเป็นวันช้อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุดในโลก อย่างที่ทราบว่าแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซได้ยืดระยะเวลาการสั่งซื้อล่วงหน้า ในขณะเดียวกันกําลังซื้อที่เพิ่มขึ้นของ Generation Z ได้กําหนดวิธีที่ผู้ค้าปลีกนำเสนอกิจกรรมต่างๆช่วงการช็อปปิ้งนี้ “

13 December 2021, < 1 mins read

Report

ข้อมูลเชิงลึกของอีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดนทั่วโลก

ประเทศหลักๆ ทั่วโลกได้เห็นการเพิ่มขึ้นอย่างมากของการเข้าไปในอีคอมเมิร์ซตั้งแต่เกิดการระบาดของโควิด-19 โดยประเทศเกิดใหม่กลายเป็นประเทศที่ได้รับความสนใจอย่างมาก

4 November 2021, < 1 mins read

การเพิ่มโอกาสขั้นสุดในช่องทางอีคอมเมิร์ซ

ดาต้าและข้อมูลเชิงลึกของเราช่วยให้คุณสามารถตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาดเพื่อทําความเข้าใจและมีส่วนร่วมกับผู้บริโภค ‘เดี๋ยวนี้โซลูชันของเราสามารถช่วยคุณและทีมอีคอมเมิร์ซของคุณเพื่อ:

  • เข้าใจผลประกอบการ ที่คุณทําในตลาดออนไลน์และออฟไลน์ และเพื่อสร้างกลยุทธ์ที่ดําเนินการได้และมุ่งเน้นประสิทธิภาพเพื่อกระตุ้นการเติบโตของคุณ
  • เพิ่มประสิทธิภาพชั้นวางดิจิตอล – ปรับปรุงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ (development) ความแตกต่าง (differentiation) การคัดเลือกประเภทสินค้า (assortment)และ การมีสินค้าพร้อมซื้อ (availability)
  • ผลักดันกลยุทธ์การตลาด การส่งเสริมการขาย และการจัดจําหน่ายที่มีประสิทธิภาพในร้านค้าอีคอมเมิร์ซของคุณ
  • คาดการณ์แนวโน้มในอนาคตเพื่อสร้างกลยุทธ์แบบมองไปข้างหน้า
  • สํารวจโอกาสตลาดข้ามพรมแดนใหม่
  • นําทางตัวชี้วัดอีคอมเมิร์ซเช่นการค้นหาคํา (keyword search), หลักการวิเคราะห์ตะกร้าสินค้า (shopping cart analysis) ฯลฯ
Contact us
Contact us

การขับเคลื่อนกลยุทธ์อีคอมเมิร์ซของคุณ

ติดต่อเรา เพื่อข้อมูลที่ถูกต้อง และข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนําไปใช้เชิงปฏิบัติได้

Related insights
Related insights
Surviving the fragmented e-commerce marketplace

The fragmented e-commerce marketplace

18 August 2021, 3 mins read

Will older Asians cling to e-commerce post-pandemic?

09 June 2021, 4 mins read

Need-to-know trends about new online shopper statistics

08 December 2021, 2 mins read

Brands are missing out on revenue opportunities

01 February 2022, 2 mins read